Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PS4 I GOGLI VR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PS4 I GOGLI VR

1.    Warunkiem koniecznym do korzystania z konsoli Play Station 4 i gogli VR jest zapoznanie i stosowanie się do Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Strefy gier.
2.    Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, korzystającą z PS4 i gogli VR, w pełni ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
3.    Z konsoli PS4 oraz gogli VR mogą korzystać Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, okazujący się aktualną kartą biblioteczną.
4.    Z PS4 i gogli VR nie mogą korzystać osoby, u których występują objawy choroby zakaźnej lub jeśli w domu panuje taka choroba.
5.    Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń Czytelnik zobowiązany jest do wpisania się na listę użytkowników.
6.    Z konsoli PS4 oraz gogli VR można korzystać tylko za zgodą dyżurującego pracownika MBP.
7.    Z konsoli PS4 mogą korzystać Czytelnicy od 7. roku życia, przy czym minimalny wiek gracza definiuje wiek oznaczony na opakowaniu wybranej gry.
8.    Gogle VR są dostępne dla Czytelników od 12. roku życia, którzy mogą z nich korzystać za pisemną zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego. Druk zgody dostępny jest na stronie internetowej MBP oraz w Dziele Animacji Czytelniczej i Kulturalnej oraz Promocji Biblioteki (pokój 0.19 i 0.52)
9.    Do zachowania bezawaryjności sprzętu niezbędne jest:
•    używanie wyłącznie gier udostępnionych przez MBP,
•    używanie PS4 tylko do grania w gry udostępnione przez MBP,
•    bezwzględne stosowanie się do zaleceń dyżurującego pracownika MBP,
•    niespożywanie jedzenia i napojów w pomieszczeniu z konsolą.
10.    Za uszkodzenia urządzeń, wynikające z niewłaściwego użytkowania odpowiada Czytelnik. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
11.    Z konsoli PS4 może korzystać jednorazowo, w zależności od gry, od 1 do 2 Czytelników.
12.    Czas korzystania z konsoli wynosi 30 minut lub dłużej, jeśli nie ma kolejki oczekujących. W przypadku utworzenia się kolejki oczekujących, dyżurujący pracownik MBP może skrócić czas korzystania ze stanowiska.
13.    Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie skutkować będzie ograniczeniem dostępu lub stałym zakazem korzystania z PS4 i gogli VR.
14.    Należy koniecznie poinformować dyżurującego pracownika MBP o posiadanych chorobach ograniczających możliwość korzystania z części sprzętu (np. gogle VR).
15.    W przypadku chorób wykluczających korzystanie z PS 4 oraz gogli VR (np. padaczka) obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z tego sprzętu.
16.    Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie
-Skłodowskiej 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PS4 I GOGLI VR

Utworzono dnia 06.09.2022, 10:30